CITES

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Úmluva upravuje pravidla pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy fauny a flóry, který je jednou z hlavních příčin vymírání stále většího počtu volně žijících druhů. Úmluvu podepsalo již 179 států. V Evropské unii je Úmluva prováděna jednotným způsobem na základě legislativy Evropského společenství, která u nás začala platit dne 1. 5. 2004 (tedy od data vstupu ČR do EU).

ČR k úmluvě přistoupila v roce 1992 ještě jako ČSFR. V platnost vstoupila 1.1. 1993 a je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. Po vstupu do EU se postupuje podle předpisů Evropského společenství, které do naší legislativy zavádí zákon č. 100/2004 Sb.

Úmluva je realizována prostřednictvím zmocněných úřadů, tzv. výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů. V ČR je výkonným orgánem s vrcholnou působností MŽP, regionálními výkonnými orgány jsou krajské úřady. AOPK ČR je vědeckým orgánem CITES s celostátní působností. Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt