AOPK ČR >> Metodická podpora >> Stanoviska k bezpečnosti elektrického vedení

Stanoviska k bezpečnosti elektrického vedení

Ministerstvo životního prostředí, jako ústřední orgán ochrany přírody v ČR, vydalo dne 30. 12. 2016 ve Věstníku MŽP č. 10/2016 metodický pokyn k zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (znění pokynu).

Předmětný pokyn byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je ústředním orgánem příslušným podle energetického zákona, ve spolupráci se zástupci hlavních distributorů elektrické energie v ČR (ČEZ Distribuce, a.s., a E.ON Distribuce, a.s.) a odborných státních i nestátních subjektů v oblasti ochrany přírody a ptáků (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká společnost ornitologická). Metodický pokyn obsahuje popis problematiky i postupu řešení, a to nejen z hlediska výkonu státní správy při uplatňování zákonných ustanovení při ochraně ptáků, ale také popis postupu při přípravě a ověřování pro ptáky bezpečných a zároveň efektivních řešení v distribuci elektrické energie. Jak je uvedeno v pokynu, distributor použije pouze řešení či výrobky, které jsou bezpečné z hlediska ochrany ptáků. Hodnocením bezpečnosti sloupů i jednotlivých prvků vedení je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Za bezpečná jsou považována pouze taková řešení, která prošla hodnocením a ke kterým AOPK ČR vydala doporučující vyjádření. Dosud vydaná stanoviska se nacházejí v následujícím přehledu.

Seznam bezpečných konstrukcí a řešení z hlediska ochrany ptáků před úrazem elektrickým proudem

Vydaná stanoviska vycházejí z aktuálního stavu poznání. V případě, že z důvodu nových poznatků bylo stanovisko k dané konstrukci aktualizováno, je předchozí stanovisko v přehledu označeno jako „původní (revidované) stanovisko“.

DOSEDACÍ TYČ (tzv. bidlo)

KONZOLY

Konzola rovinná těžká na betonovém sloupu

Konzola rovinná lehká na betonovém sloupu – jednoduchý, dvojitý závěs

Konzola rovinná odbočná na betonovém sloupu

Konzola Delta Variant

Konzola Pařát II-JB-180-250, Pařát II-DB-2x225-250

Konzola Pařát III-R-DBW, Pařát III-N-DBW, Pařát III-N-JB

Odbočné konzoly Pařát III

Konzoly Pařát-DS na dřevěných sloupech

Konzola Pařát III-JB-N s úsekovým odpínačem 25kV

Konzola Pařát III-JB-R s úsekovým odpínačem 25kV

Konzola PAŘÁT III s odpínačem FLC-GB

Konzola Pařát III-R-JB s odpínačem Fl Gb

Konzola Pařát IV-R-JB, Pařát IV-R-DBW, Pařát IV-K-JB, Pařát IV-K-DBW

Konzola 2xVED REZEK na betonovém sloupu – závěsné řetězce

Konzola 2xVED REZEK na betonovém sloupu – podpěrné izolátory, jednoduchý závěs

Konzola 2xVED REZEK na betonovém sloupu – podpěrné izolátory, dvojitý závěs

Kotevní konzola šestivodič 1600/3000/2000-K-JB a kotevní konzola šestivodič 1600/3000/2000-K-DB

Nosná konzola šestivodič 1600/3000/2000-N-JB a nosná konzola šestivodič 1600/3000/2000-N-DB

Konzola šestivodič na betonovém sloupu - závěsné řetězce

Konzola šestivodič na betonovém sloupu - podpěrné izolátory, jednoduchý závěs

Konzola šestivodič na betonovém sloupu - podpěrné izolátory, dvojitý závěs

Konzola 4vodič VN-SDOK-JB-N a VN-SDOK-DBW-N

Konzola 4vodič VN-SDOK-JB-K a VN-SDOK-DBW-K

Konzola 4vodič VN-SDOK-JB-K s odpínaným kabelovým svodem

Příhradové stožáry

Konfigurace „trojúhelník“ s podpěrnými izolátory, jednoduché vedení

Konfigurace „stromeček“ s podpěrnými izolátory, jednoduché vedení

Konfigurace „soudeček“ s podpěrnými izolátory, dvojnásobné vedení

Konfigurace „soudeček“ se závěsnými izolátory, dvojnásobné vedení

Konfigurace „soudeček“ – odbočení z vedení

Konfigurace „rovinná“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „trojúhelník“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „vyosený trojúhelník“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „střídavá“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „soudek“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „Dunaj“ s kotevními izolátorovými řetězci

Příhradový stožár pro dvojvedení s odbočením

Příhradový stožár pro jednoduché vedení s odbočením

Konfigurace „vyosený trojúhelník“ s nosnými izolátorovými řetězci

Konfigurace „střídavá“ s nosnými izolátorovými řetězci

Konfigurace „soudek“ s nosnými izolátorovými řetězci

Konfigurace „Dunaj“ s nosnými izolátorovými řetězci


ÚSEKOVÉ ODPÍNAČE

Úsekový odpínač CUB 2.25

Úsekový odpínač FLE 25...500/1080

Úsekový odpínač FLE 25...500/1080.V1.V

Úsekový odpínač LEV 25

Úsekový odpínač VLK 25

Úsekový odpínač Fl

Úsekový odpínač UVE 25/02

Odpínač DRIBO Flc, odpínač DRIBO Fla


TRAFOSTANICE

Konzola k trafostanici otočená o 180°


PLASTOVÉ KRYTY

Plastový kryt izolátoru OKI 1 a  OKI 2

Plastový kryt izolátoru ENSTO SP 45.3

Plastové kryty izolátorů PSZ 10, PSZ 13-4 a PSZ 13-15

Plastový kryt izolátoru EK 517

Plastový kryt izolátorů BCIC-1215-005 a BCIC-1215-006


ZÁBRANY PROTI PŘISEDNUTÍ PTÁKŮ

Zábrana ptáků ES-TS


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt