AOPK ČR >> Metodická podpora >> Metodiky AOPK ČR >> Starší metodiky AOPK ČR

Starší metodiky AOPK ČR

Starší metodiky vydané AOPK ČR jsou dostupné pouze v tištěné podobě do rozebrání v Knihovně AOPK ČR, poté pouze k zapůjčení:

Revitalizace vodního hospodářství (2003)
Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) s poznámkami o biologii druhu (2003)
Řez dřevin ve městě a krajině (2000)
Metodika monitoringu zdravotního stavu dřevin (1995)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt