AOPK ČR >> Metodická podpora >> Metodiky AOPK ČR >> Metodiky pro oblast druhové ochrany

Metodiky pro oblast druhové ochrany

 

Metodika pro zpracování záchranných programů pro zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin a živočichů (2002)
Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině (2013)
Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů (2010) 
Raci, výzkum a ochrana (2009) 
Hodnocení fragmentace krajiny dopravou  (2005) 
Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (1995)
Ochrana plazů (1995) 
Kuřička hadcová Minuartia smejkalii. Péče o druh a jeho lokality (2011) 
Sinkovět chrpovitý Jurinea cyanoides. Péče o druh a jeho lokality (2011) 
Vstavač trojzubý. Orchis tridentata. Péče o druh a jeho lokality (2011) 
Ochrana syproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu (2014) 
Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční (2011)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt