AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Čertova zeď

AOPK ČR - RP Liberecko

NPR Červené blato

NPR Červené blato

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPP Červený kopec

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Červený kříž

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PP Cestiska

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Chebzí

AOPK ČR - RP Olomoucko

NPR Chejlava

NPR Chejlava

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PP Chladný vrch

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

NPR Chlumská stráň

NPR Chlumská stráň

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PP Chmelinec

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt