AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PR Černá jezírka

AOPK ČR - RP Liberecko

PP Černá skála

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PR Čerňavina

PR Čerňavina

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

NPP Černé rokle

NPP Černé rokle

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PR Černý důl

PR Černý důl

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Černý důl

PP Černý důl

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

PP Čertkus

PP Čertkus

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPR Čertoryje

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PR Čertova skála

AOPK ČR - RP Střední Čechy

NPR Čertova stěna-Luč

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt