AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPR Vývěry Punkvy

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Za Hrnčířkou

NPP Za Hrnčířkou

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Za lesem

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Za mlýnem

PP Za mlýnem

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Žabakor

AOPK ČR - RP Liberecko

PR Záblatské louky

PR Záblatské louky

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PP Zadní Hutisko

PP Zadní Hutisko

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Zadní rybník

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

NPR Zahrady pod Hájem

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Záhumenice

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt