AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Za hrnčířkou

NPP Za hrnčířkou

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Za lesem

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Za mlýnem

PP Za mlýnem

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Žabakor

AOPK ČR - RP Liberecko

PR Záblatské louky

PR Záblatské louky

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PP Zadní Hutisko

PP Zadní Hutisko

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Zadní rybník

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

NPR Zahrady pod Hájem

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Záhumenice

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

NPR Žákova hora

NPR Žákova hora

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt