AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PR Vršovská olšina

PR Vršovská olšina

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Vústra

AOPK ČR - RP Liberecko

NPR Vůznice

NPR Vůznice

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PP Výří vrch

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPR Vyšenské kopce

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Vysoká Běta

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Vysoký tok

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PR Vysoký vodopád

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Vysutý

PP Vysutý

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt