AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Vústra

AOPK ČR - RP Liberecko

NPR Vůznice

NPR Vůznice

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PP Výří vrch

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPR Vyšenské kopce

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Vysoká Běta

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Vysoký tok

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PR Vysoký vodopád

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Vysutý

PP Vysutý

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Výtopa Rožmberka

PR Výtopa Rožmberka

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPR Vývěry Punkvy

AOPK ČR - RP Jižní Morava

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt