AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPR Voděradské bučiny

NPR Voděradské bučiny

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PP Vodopády Satiny

PP Vodopády Satiny

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Volákův kopec

PR Volákův kopec

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

NPP Vosek

NPP Vosek

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PR Voškov

PR Voškov

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PP Vraní skála

AOPK ČR - RP Střední Čechy

NPR Vrapač

NPR Vrapač

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Vršovská olšina

PR Vršovská olšina

AOPK ČR - RP Východní Čechy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt