AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Vlčí louka

AOPK ČR - RP Liberecko

PR Vlhošť

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

NPR Voděradské bučiny

NPR Voděradské bučiny

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PP Vodopády Satiny

PP Vodopády Satiny

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Volákův kopec

PR Volákův kopec

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

NPP Vosek

NPP Vosek

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PR Voškov

PR Voškov

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PP Vraní skála

AOPK ČR - RP Střední Čechy

NPR Vrapač

NPR Vrapač

AOPK ČR - RP Olomoucko

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt