AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Velká louka

PP Velká louka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

NPR Velká Pleš

NPR Velká Pleš

AOPK ČR - RP Střední Čechy

NPR Velký a Malý Bezděz

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

NPR Velký a Malý Tisý

NPR Velký a Malý Tisý

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Velký Blaník

PR Velký Blaník

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PR Velký Hornek

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PP Velký kámen

PP Velký kámen

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Velký Polom

PR Velký Polom

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

NPP Velký Roudný

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

NPR Velký Špičák

NPR Velký Špičák

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt