AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Borový

NPP Borový

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Boušovka

PP Boušovka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

NPR Božídarské rašeliniště

NPR Božídarské rašeliniště

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPP Bozkovské dolomitové jeskyně

AOPK ČR - RP Liberecko

PP Branské doubí

PP Branské doubí

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Branty

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PP Brazilka

AOPK ČR - RP Liberecko

PR Brdatka

AOPK ČR - RP Střední Čechy

NPR Břehyně-Pecopala

NPR Břehyně-Pecopala

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt