AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PR Mazácký Grúnik

PR Mazácký Grúnik

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

NPR Mazák

NPR Mazák

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Meandry Chvalšinského potoka

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PP Meandry Staré Odry

PP Meandry Staré Odry

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

PR Meandry Svratky u Milov

PR Meandry Svratky u Milov

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PP Mechnáčky

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

NPP Medník

NPP Medník

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PP Milhostovské mofety

PP Milhostovské mofety

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt