AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Malhotky

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PP Malinská skála

PP Malinská skála

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PR Malý Blaník

PR Malý Blaník

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PR Malý Javorník

PR Malý Javorník

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Malý Smrk

PR Malý Smrk

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Malý Zvon

PR Malý Zvon

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PR Maršálka

PR Maršálka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Marschnerova louka

AOPK ČR - RP Liberecko

PP Martinské stěny

PP Martinské stěny

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt