AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Louka Na Miroslavi

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Louka u Brodských

AOPK ČR - RP Liberecko

PP Louka u Staré Huti

PP Louka u Staré Huti

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PP Louky u Černého lesa

PP Louky u Černého lesa

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PP Louky u Prostředního Žďáru

PP Louky u Prostředního Žďáru

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PP Louky v Jeníkově

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

NPP Luční

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Luž

AOPK ČR - RP Liberecko

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt