AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Kamenný vrch u Křenova

PP Kamenný vrch u Křenova

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

NPP Kaňk

NPP Kaňk

AOPK ČR - RP Střední Čechy

NPP Kaňkovy hory

NPP Kaňkovy hory

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Kaňúry

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

NPP Kaproun

NPP Kaproun

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Karlické údolí

PR Karlické údolí

AOPK ČR - RP Střední Čechy

NPR Karlovské bučiny

AOPK ČR - RP Liberecko

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt