AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Jeskyně Na Pomezí

AOPK ČR - RP Olomoucko

NPP Jeskyně Pekárna

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Jestřebské slatiny

NPP Jestřebské slatiny

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

NPR Jezevčí vrch

AOPK ČR - RP Liberecko

PR Jezírka

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PR Jezírka u Rozvadova

PR Jezírka u Rozvadova

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PP Jindřichovský mokřad

AOPK ČR - RP Liberecko

NPR Jizerskohorské bučiny

AOPK ČR - RP Liberecko

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt