AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Barrandovské skály

NPP Barrandovské skály

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PR Bartošovický luh

PR Bartošovický luh

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

PR Bažantník

AOPK ČR - RP Liberecko

PR Bažantula

PR Bažantula

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

PP Bázlerova pískovna

PP Bázlerova pískovna

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Bedřichovka

PR Bedřichovka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Bílá skála

PP Bílá skála

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PR Bílá voda

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PP Bílé kameny

AOPK ČR - RP Liberecko

PR Bílé potoky

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt