AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Chodovské skály

PP Chodovské skály

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PP Chomoutovské jezero

PP Chomoutovské jezero

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Chrášťanský vrch

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPP Chropyňský rybník

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Chuchelská stráň

PP Chuchelská stráň

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Chynínské buky

PR Chynínské buky

AOPK ČR - RP Střední Čechy

NPP Chýnovská jeskyně

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPP Ciboušov

NPP Ciboušov

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PR Čihadlo

AOPK ČR - RP Jižní Morava

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt