AOPK ČR >> Sirňák
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Sirňák

Předmět ochrany

Skupina sirnato-uhličitých výronů, vytvářejících charakteristické bahenní krátery ve zrašelinělé údolní nivě olšových jasanin, a psychrofilní společenstva pramenišť a přípotočních niv.

Základní údaje

Rozloha 1,87 ha
Nadmořská výška 696 - 699 m
Území je zvláště chráněno od 17. 12. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Sirňák

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt