AOPK ČR >> Rašeliniště pod Pětirozcestím
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Rašeliniště pod Pětirozcestím

Rašeliniště pod Pětirozcestím

Předmět ochrany

Typické svahové rašeliniště v dynamickém vývoji s několika trhlinovými rašelinnými jezírky s typickou hodnotou flórou vzácných a ohrožených druhů.

Základní údaje

Rozloha 0,53 ha
Nadmořská výška 895 - 907 m
Území je zvláště chráněno od 5. 7. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rašeliniště pod Pětirozcestím

Geologie

Rašeliniště se vytvořilo v pramenné oblasti řeky Říčky. Podložím jsou krystalické břidlice, granátické svory a pararuly. Pohybem půdního horizontu po svahu vznikají drobná jezírka orientovaná po vrstevnici.

Flóra

Flóra rašeliniště je vlivem geologického podkladu poměrně chudá, ale odpovídá charakteru lokality.  Převažující vegetace je typ přechodového rašeliniště s nízkými ostřicemi. Na menší ploše se pak vyskytuje vegetace charakteru mezofilní rašelinné louky.
Zatím nejvzácnější rostlinou je chráněná orchidej prstnatec májový s tmavě nachovými květy a převážně skvrnitými listy, rostoucí zde v některých letech v desítkách jedinců. V Orlických horách i v podhůří je to ale jedna z nejčastěji rostoucích orchidejí, i když oproti minulosti jejich lokalit značně ubylo. Z dalších rostlin zde roste krásně žlutokvětý starček potoční nebo jemným bílým chmýrem charakteristické suchopýry pochvatý a úzkolistý. Do toho se míchají malé růžové kvítky kozlíku dvoudomého, modrokvěté zběhovce plazivé nebo bílé pravidelné kvítky sedmikvítku evropského. V plném květu je to nádherná podívaná. V okrajích rašeliniště můžeme spatřit také maličkou houbičku čapulku bahenní se žlutým kloboučkem a bílým třeněm (nohou).

Fauna

V jezírkách se nejčastěji vyskytuje čolek horský, kterému tento typ stanoviště vyhovuje, protože se voda v nich udržuje i v sušších letech. Můžeme zde potkat i běžného a v Orlických horách rozšířeného skokana hnědého. Byla zde zjištěna i zajímavá populace pavouků. Kromě běžných druhů to jsou např. pavučenky háková a štěrbinovitá nebo skálovka podkorní. Byl zde nalezen také velmi reliktní a vzácný peřejník Eubria palustris, kriticky ohrožený druh podle červeného seznamu bezobratlých. I vzácná mandelinka Chaetocnema sahlbergii je podle tohoto seznamu silně ohroženým druhem. V okolním lesním porostu hnízdí horské druhy ptáků, jako např. linduška lesní nebo pěnice černohlavá. V některých obdobích roku využívají jezírka jako kaliště jeleni lesní, kteří žijí v Orlických horách stále ještě ve vysokých počtech.

Způsoby péče o území

Aby rašeliniště nezarostlo náletem především smrku a olše z okolí, ale také k udržení druhové pestrosti rostlin, provádí se na lokalitě dělené kosení. Každý rok se poseče a uklidí nějaká část rašeliniště. Zbytek pak zůstane nepokosený a slouží tak k dokončení vývoje různých druhů bezobratlých. Hromady pokosené a uklizené hmoty v okrajích lesa mohou využívat další živočichové ke svému vývoji.

Omezení pro návštěvníky

Vstupovat do rašeliniště nedoporučujeme. V některých místech jsou hluboká místa, ze kterých byste se bez pomoci těžko dostávali? Proto se raději jděte podívat pouze na okraj rašeliniště. Děkujeme.

Víte že

… území bylo vyhlášeno v roce 1984 usnesením tehdejšího ONV Rychnov nad Kněžnou jako chráněný přírodní výtvor? V té době to byl velký úspěch ochrany přírody, kdy mohl zajímavá a vzácná místa vyhlašovat úřad v regionu. Vyhlásila se tak řada maloplošných zvláště chráněných území.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt