AOPK ČR >> Rašeliniště pod Předním vrchem
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Rašeliniště pod Předním vrchem

Rašeliniště pod Předním vrchem

Předmět ochrany

Přechodové rašeliniště s vrchovištními prvky a četným výskytem ohroženého druhu rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia)

Základní údaje

Rozloha 2,94 ha
Nadmořská výška 618 - 643 m
Území je zvláště chráněno od 5. 7. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rašeliniště pod Předním vrchem

Geologie

Přírodní památka je vyhlášena na svazích Předního vrchu (678 m.n.m.) jižně od obce Bartošovice v Orlických horách. Geologickým podkladem jsou starohorní krystalické břidlice. V centrální ploše přechodového rašeliniště se výskytují trhlinová vrstevnicová jezírka, která vznikají pohybem rašelinného substrátu po mírném svahu. Často jsou zvětšována zvěří, převážně jelení, když je využívají jako kaliště.

Flóra

Na místa s trvale zvýšenou hladinou spodní vody jsou vázána společenstva přehodových rašelinišť. Porosty se blíží k vegetaci podhorských a horských vrchovišť. Mechové patro tvoří převážně druhy rašeliníků. Některé části lesního porostu se blíží rašelinným smrčinám.
Celkem bohatou populaci zde má chráněná masožravka rosnatka okrouhlolistá, v Orlických horách rostoucí pouze na několika málo lokalitách. Je typická malými bílými kvítky uspořádanými do vijanu a načervenalými listy v přízemní růžici s lepkavými chloupky vylučující enzym, který rozkládá drobný hmyz. V dolních partiích mírného svahu roste roztroušeně chráněná orchidej prstnatec májový s temně nachovými květy a s převážně skvrnitými listy. Z dalších kytiček zde můžeme vidět bělokvětý sedminvítek evropský, modrokvětou violku bahenní, kozlík dvoudomý s malými růžovými kvítky nebo žlutě kvetoucí mochnu nátržník, roztroušeně i suchopýr pochvatý. Okolí rašeliniště je obklopeno smrkovým lesem s příměsí olše lepkavé a šedé. Nechybí ani bříza bělokorá a buk lesní. V podrostu najdeme mimo jiné přesličku lesní a třtinu chloupkatou. 

Fauna

Byla zde pozorována chráněná kriticky ohrožená zmije obecná. Poznáte podle štěrbinovité zornice a klikaté čáry na hřbetě. Ale pozor, vždy ji mít nemusí. Jezírka využívá k rozmnožování čolek horský. Můžeme zde potkat i běžného skokana hnědého. V okrajích lesa hnízdí linduška lesní a nedaleko také čáp černý. Z pavouků zde byla zjištěna vzácná a podle červeného seznamu bezobratlých silně ohrožená skálovka mokřadní. Z dalších druhů pavouků např. ohrožený zápředník Kulczyńského nebo vzácná pavučenka rohatá. Z brouků např. silně ohrožený potápník Hydroporus rufifrons nebo vzácný vodomil Crenitis punctostriata.

Způsoby péče o území

Území rašeliniště je pravidelně koseno. Dále bylo pokusně provedeno zahrazení stružek v lesních okrajích a tím zpomalení odtoku vody. V lesním porostu severně od rašeliniště bylo provedeno jeho prosvětlení vykácením několika desítek smrků.

Omezení pro návštěvníky

Vstupovat do rašeliniště nedoporučujeme. V některých místech jsou hluboká místa, ze kterých byste se bez pomoci těžko dostávali? Proto se raději jděte podívat pouze na okraj rašeliniště. Děkujeme.

Víte že

... zde roste velmi vzácný druh mechu, a to rašeliník střecholistý? V Orlických horách je znám pouze z této lokality. Nejbližší jeho lokality jsou pak v Krkonoších a ve Žďárských vrších.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt