AOPK ČR >> Stará Ves
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Stará Ves

Předmět ochrany

Ochrana typických xerotermních biocenóz na vápnitém podkladě ordovických diabasových vulkanitů s řadou stepních druhů a plně rozvinutou formací xerotermních dřevin.

Základní údaje

Rozloha 1,95 ha
Nadmořská výška 310 - 345 m
Území je zvláště chráněno od 11. 10. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Stará Ves

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt