AOPK ČR >> Ve Vlčí
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Ve Vlčí

Předmět ochrany

Svým rozsahem jedno z největších území s různými stanovišti (suché výslunné pastviny, vlhčí sníženiny, přistíněné plochy. Druhově bohatá lokalita, výskyt celé řady čeledi vstavačovitých i dalších čeledí.

Základní údaje

Rozloha 22,28 ha
Nadmořská výška 580 - 700 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Ve Vlčí

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt