AOPK ČR >> Nová hora
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Nová hora

Předmět ochrany

Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 29,74 ha
Nadmořská výška 400 - 490 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Nová hora

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt