AOPK ČR >> Záhumenice
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Záhumenice

Předmět ochrany

Zachovalé prameniště s typickými vlhkomilnými společenstvy

Základní údaje

Rozloha 10,31 ha
Nadmořská výška 460 - 550 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Záhumenice

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt