AOPK ČR >> Mechnáčky
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Mechnáčky

Předmět ochrany

Zbytek bohatých karpatských luk, druhově velmi bohatých na poměrně malé ploše s výskytem suchomilných i mokřadních společenstev. Výskyt vzácného prstnatce pleťového, tořice čmelákonosného, rudohlávku jehlanovitého, suchopýru úzkolistého, kruštíku bahenního a řady méně běžných ostřic.

Základní údaje

Rozloha 10,93 ha
Nadmořská výška 430 - 560 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Mechnáčky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt