AOPK ČR >> Swamp
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Národní přírodní památka Swamp

Předmět ochrany

Slatinnné a přechodové rašeliniště s četnými vodními plochami tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů včetně populací hrotnosemenky hnědé a leknínu bělostného; typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Jestřebsko-Dokesko a které se nacházejí na území NPP

Základní údaje

Rozloha 75,47 ha
Nadmořská výška 265 - 268 m
Území je zvláště chráněno od 20. 3. 1973
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Swamp

Území leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt