AOPK ČR >> Železná hůrka
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Železná hůrka

Předmět ochrany

Přírodní útvar, určený k ochraně a) travinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků, b) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin vratičky měsíční (Botrychium lunaria) a zimostrázku alpského (Polygala chamaebuxus), včetně jejich populací, c) zbytku pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů.

Základní údaje

Rozloha 2,28 ha
Nadmořská výška 567 - 588 m
Území je zvláště chráněno od 28. 4. 1961
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Železná hůrka

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt