AOPK ČR >> Vyšenské kopce
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce

Předmět ochrany

Reliktní společenstvo rostlin a živočichů na rozsáhlém vápencovém podkladě, křovinné a lesní formace s přirozeným druhovým složením.

Základní údaje

Rozloha 63,80 ha
Nadmořská výška 500 - 608 m
Území je zvláště chráněno od 6. 3. 1951
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vyšenské kopce

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt