AOPK ČR >> Vraní skála
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Vraní skála

Předmět ochrany

Zachování geologického útvaru sestávajícího ze čtyř bloků silicitové horniny. Útvar je významný také jako vyhlídkový bod. Lesní porosty přírodní památky tvoří přechodovou zónu mezi okolními porosty hospodářského lesa.

Základní údaje

Rozloha 19,97 ha
Nadmořská výška 434 - 536 m
Území je zvláště chráněno od 5. 11. 1948
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vraní skála

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt