AOPK ČR >> Větrušické rokle
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Větrušické rokle

Předmět ochrany

Území s výskytem přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů a přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin, dubohabřin a teplomilných doubrav, tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.

Základní údaje

Rozloha 49,64 ha
Nadmořská výška 173 - 288 m
Území je zvláště chráněno od 17. 4. 1969
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Větrušické rokle

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt