AOPK ČR >> Stříbrný roh
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Stříbrný roh

Předmět ochrany

Ochrana staré přirozené bučiny na čedičovém vrcholu.

Základní údaje

Rozloha 8,18 ha
Nadmořská výška 400 - 517 m
Území je zvláště chráněno od 1. 11. 1968
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Stříbrný roh

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt