AOPK ČR >> Sluneční stráň
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Sluneční stráň

Předmět ochrany

Ochrana typické geobiocenózy Českého středohoří s výraznou teplomilnou květenou.

Základní údaje

Rozloha 4,61 ha
Nadmořská výška 240 - 402 m
Území je zvláště chráněno od 1. 11. 1968
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Sluneční stráň

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt