AOPK ČR >> Raná
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Raná

Předmět ochrany

Ochrana květeny.

Základní údaje

Rozloha 9,31 ha
Nadmořská výška 300 - 412 m
Území je zvláště chráněno od 23. 5. 1951
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Raná

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt