AOPK ČR >> Provodínské kameny
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Přírodní památka Provodínské kameny

Provodínské kameny

Předmět ochrany

Erozí vypreparovaná čedičová skála a výrazná krajinná dominanta s teplomilnými rostlinnými společenstvy a na ně vázanými vzácnými druhy živočichů.

Základní údaje

Rozloha 2,32 ha
Nadmořská výška 352 - 419 m
Území je zvláště chráněno od 4. 7. 1956
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Provodínské kameny

Geologie

Erozí vypreparovaný čedičový sopouch severně od obce Provodín.

Flóra

Čedičová hornina podmiňuje výskyt teplomilné květeny jak nelesní, soustředěné na holém temeni, tak lesní při úpatí útvaru. Společenstva skalních stepí reprezentují keře skalník celokrajný a jeřáb dunajský, z bylin jmenujme netřesk výběžkatý, sesel sivý nebo trávy kostřavu sivou, kavyl Ivanův a strdivku sedmihradskou. Skalní štěrbiny osídlují drobné kapradinky sleziníky. Dubohabrový les při úpatí je místem bohatého výskytu lilie zlatohlavé a dalších hájových druhů, např. zvonku broskvolistého, jaterníku podléšky či prvosenky jarní.

Fauna

S unikátností teplomilných rostlinných společenstev koresponduje výskyt vzácných druhů živočichů, zejména bezobratlých. Jediný výskyt na Českolipsku tu má např. kobylka Platycleis albopunctata, z motýlů byli zastiženi např. otakárci – ovocný a fenyklový, batolci – duhový a červený, martináček bukový nebo lišaj pryšcový. Z plazů jmenujme silně ohroženou ještěrku obecnou nebo užovku hladkou, k vzácným ptákům, kteří sem ale jen zalétají, patří luňák červený, moták pilich nebo krkavec velký. 

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt