AOPK ČR >> Peklo
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Národní přírodní památka Peklo

Předmět ochrany

Geologicky cenné kaňonovité údolí Robečského potoka ve svrchně kvádrových pískovcích a komplex bažinných olšin a jasanových luhů tvořících biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně početné populace bledule jarní v údolní nivě

Základní údaje

Rozloha 58,11 ha
Nadmořská výška 247 - 303 m
Území je zvláště chráněno od 18. 11. 1967
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Peklo

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt