AOPK ČR >> Slanisko u Nesytu
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu

Slanisko u Nesytu

Předmět ochrany

Jediná nejcennější moravská lokalita slanomilných rostlin.

Základní údaje

Rozloha 17,02 ha
Nadmořská výška 175 m
Území je zvláště chráněno od 4. 10. 1961
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Slanisko u Nesytu

Víte že

Slanisko u Nesytu je svou rozlohou bezmála 7 ha největším slaniskem u nás. Nachází se v těsném sousedství obce Sedlec a navazuje na západní břeh největšího moravského rybníka Nesyt. Kromě solí, uložených v podloží během třetihor se na "slanosti" půdy v minulosti podílely i zdejší sirné prameny.

Proč jsou slaniska slaná?

U slanisk na pobřeží moří a oceánů je odpověď nasnadě, poněkud složitější je situace u slanisk vnitrozemských. Zde musíme zabrousit do prehistorie, v případě Slaniska u Nesytu do třetihor (období začalo vyhynutím dinosaurů a amonitů před 66 miliony let a ukončilo je ochlazení před cca 2,5 milionem let). Tehdy na naše území zasahovalo mělké moře, zvané Centrální Parathetys. V té době se do podloží ukládalo velké množství solí. Jenže jak sůl z podloží dostat zpátky na povrch? To je možné jen v oblastech, ve kterých alespoň po část roku převažuje výpar z půdy nad srážkami. Jižní Morava k tomu skýtá ideální podmínky – suchá a horká léta vytahují vodu z hlubších vrstev půdy a s ní stoupají k povrchu i soli. Zasolená půda je životu docela nepřátelské prostředí a přežívají na ní jen speciálně adaptované druhy, které se tím elegantně zbaví konkurence.

Ke vzlínání slané vody z hlubších vrstev musí docházet v míře postačující k tomu, aby půda byla dostatečně "jedovatá" pro běžné druhy rostlin. Tomu napomáhají velké plochy obnažené nebo jen spoře zarostlé půdy. Za tímto účelem se po letech na Slanisko u Nesytu vrátila pastva velkých býložravců. Zdupané plochy pomáhají udržet fenomén slaniska při životě.

Další zajímavosti území

Mezi nejvýznamnější halofyty (rostliny vázané na slané půdy) patří hadí mord maloúborný a hvězdnice slanistá panonská,  které zde mají jednu z posledních dvou lokalit na území ČR a pampeliška besarabská s posledními třemi lokalitami v ČR. Dalšími kriticky ohroženými zástupci slanomilné flóry Slaniska jsou kuřinka obroubená a kuřinka solná. Na podzim roku 2015 byly na Slanisku objeveny nezvěstné bahenka šášinovitá a skrytěnka bodlinatá. Celkově se zde vyskytuje téměř 30 druhů rostlin, vázaných na tento typ prostředí.

Slanisko u Nesytu není jen významnou botanickou lokalitou, živočichové nezůstávají za rostlinami pozadu. Jako na jediném místě v ČR se zde stabilně vyskytují saranče slaništní či pavouk slíďák slaništní. Také pro nenápadné drobné motýlky pouzdrovníčka Coleophora halophilella a chobotníčka slaništního platí stejně jako pro předchozí druhy, že Slanisko u Nesytu je jediným místem výskytu v ČR.

Více se o území dozvíte např. z plánu péče (viz odkaz níže).

Pavel Dedek

 

 

ústřední seznam ochrany přírody http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=298
plán péče o NPR Slanisko u Nesytu PP_NPR_Slanisko_u_Nesytu_2010-2019_schvaleny_cely.pdf
článek o NPR Slanisko u Nesytu http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/zmena-pristupu-k-peci-o-narodni-prirodni-rezervaci-slanisko-u-nesytu/

Území leží v chráněné krajinné oblasti Pálava

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt