AOPK ČR >> Šemnická skála
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Šemnická skála

Šemnická skála

Předmět ochrany

Znělcová kupa s neobvykle utvářenými skalisky a dalšími geomorfologickými jevy, na níž se vytvořila na skalních útvarech cenná bylinná společenstva skalních štěrbin a drolin.

Základní údaje

Rozloha 8,41 ha
Nadmořská výška 480 - 644 m
Území je zvláště chráněno od 15. 9. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Šemnická skála

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt