AOPK ČR >> Nová louka
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Nová louka

Předmět ochrany

Horské vrchoviště s přirozenými společenstvy rašelinné a podmáčené smrčiny, s enklávami přirozeného rašelinného bezlesí a s početným zastoupením vzácných a ohrožených organismů

Základní údaje

Rozloha 32,35 ha
Nadmořská výška 765 - 785 m
Území je zvláště chráněno od 21. 6. 1960
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Nová louka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt