AOPK ČR >> Na hranicích
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Na hranicích

Předmět ochrany

Přirozená svahová bučina se smrkem a jedlí s výskytem přesličky obrovské.

Základní údaje

Rozloha 3,83 ha
Nadmořská výška 320 - 355 m
Území je zvláště chráněno od 15. 12. 1953
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Na hranicích

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt