AOPK ČR >> Milá
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Milá

Předmět ochrany

Čedičová kupa s teplomilnými společenstvy

Základní údaje

Rozloha 19,94 ha
Nadmořská výška 385 - 510 m
Území je zvláště chráněno od 10. 4. 1946
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Milá

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt