AOPK ČR >> Žižkův vrch
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Žižkův vrch

Předmět ochrany

Lesní porost s vysokým podílem buku a příměsí klenu i dalších listnáčů, který odpovídá svým druhovým složením, strukturou dřevinného porostu i porostem v dobře vyvinutém bylinném patře kyčelnicové a bikové bučině as. Dentarium eneaphylli Fagetum a Luzulo Fagetum a na suťovém svahu bažankové jasanině as. Mercuriali Fraxinetum, takže představuje zachovanou ukázku lesních porostů blížících se složením původním porostům dotčené oblasti.

Základní údaje

Rozloha 11,27 ha
Nadmořská výška 655 - 749 m
Území je zvláště chráněno od 31. 3. 2004
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Žižkův vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt