AOPK ČR >> Líska
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Líska

Předmět ochrany

Ochrana lesních společenstev charakteru suťových lesů a květnatých bučin s masovým výskytem měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů rostlin (lilie zlatohlavá, áron plamatý).

Základní údaje

Rozloha 6,52 ha
Nadmořská výška 510 - 625 m
Území je zvláště chráněno od 10. 1. 1930
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Líska

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt