AOPK ČR >> Divoká rokle
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Divoká rokle

Předmět ochrany

Unikátní skalní výchoz, který je odlučnou plochou starého sesuvu s odkrytým sledem vulkanogenních hornin úlomkovitého charakteru o mocnosti až 200 m, uložených v mísovité depresi prevulkanického reliéfu

Základní údaje

Rozloha 2,42 ha
Nadmořská výška 285 - 415 m
Území je zvláště chráněno od 5. 12. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Divoká rokle

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt