AOPK ČR >> Provázková louka
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Provázková louka

Předmět ochrany

Uchování vegetace vlhkých rašelinných luk s výskytem chráněných druhů, prstnatec májový, kosatec sibiřský, vrba rozmarýnolistá.

Základní údaje

Rozloha 2,46 ha
Nadmořská výška 678 - 707 m
Území je zvláště chráněno od 1. 4. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Provázková louka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt