AOPK ČR >> Meandry Chvalšinského potoka
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Meandry Chvalšinského potoka

Předmět ochrany

Uchování přirozeného, meandrujícího toku Chvalšinského potoka s břehovou vegetací a vlhkými ostřicovými loukami.

Základní údaje

Rozloha 4,82 ha
Nadmořská výška 534 - 538 m
Území je zvláště chráněno od 1. 4. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Meandry Chvalšinského potoka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt