AOPK ČR >> Libunecké rašeliniště
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Libunecké rašeliniště

Předmět ochrany

Slatinné louky u přirozeného toku Javorky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů

Základní údaje

Rozloha 18,56 ha
Nadmořská výška 295 - 330 m
Území je zvláště chráněno od 1. 9. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Libunecké rašeliniště

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt