AOPK ČR >> Rohová
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Rohová

Předmět ochrany

Ochrana a) přirozených lesních ekosystémů suťových lesů a bučin, b) skalních ekosystémů skal a drolin, c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea), starčku skalního (Senecio rupestris) a tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich populací, d) severojižně orientované kuesty se strmým svahem na východní straně.

Základní údaje

Rozloha 273,37 ha
Nadmořská výška 474 - 660 m
Území je zvláště chráněno od 29. 6. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rohová

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt