AOPK ČR >> Rezavka
AOPK ČR - RP SCHKO Poodří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Rezavka

Předmět ochrany

Zachování z krajino-ekologického hlediska velmi cenného území části údolní nivy řeky Odry, bezprostředně navazující na chráněnou krajinou oblast Poodří a jeho ochrana před možnými negativními zásahy. Jedná se o území s pestrou mozaikou různých typů biotopů (vodní plochy, vodní toky, mokřady, louky, pole, remízky, lužní lesy) s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 84,05 ha
Nadmořská výška 211 - 215 m
Území je zvláště chráněno od 27. 5. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Poodří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rezavka

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt