AOPK ČR >> Louka u Brodských
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Louka u Brodských

Předmět ochrany

Jedinečné naleziště prstnatce májového. Nalézají se zde i další ohrožené druhy rostlin. Území má rovněž velký význam estetický a výchovný. V neposlední řadě je význačné i jako refugium pro řadu ohrožených živočišných druhů.

Základní údaje

Rozloha 0,68 ha
Nadmořská výška 335 - 340 m
Území je zvláště chráněno od 1. 2. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Louka u Brodských

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt